FOTOGRAFIA RODZINNA, FOTOGRAFIA DZIECI, FOTOGRAFIA PORTRETOWA

REGULAMIN SESJI ZDJĘCIOWEJ

 1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Płatność za sesję zdjęciową należy uiścić w dniu odbioru zdjęć.
 3. Polegając na swoim zmyśle estetyki dokonamy wstępnej selekcji zdjęć według własnego uznania, a następnie przestawimy je Państwu w celu ostatecznej selekcji.
 4. Po dokonaniu selekcji zdjęcia zostaną poddane autorskiej obróbce.
 5. Gotowy produkt zgodny z opłaconym pakietem otrzymają Państwo do 14 dni od dokonania ostatecznego wyboru zdjęć.
 6. Obrobione zdjęcia otrzymują Państwo w ilości podanej w wybranym pakiecie. Każde dodatkowe ujęcie jest płatne zgodnie z cennikiem podanym w pakiecie.
 7. Nie oddajemy nieobrobionych zdjęć oraz surowych plików RAW.
 8. Mają Państwo prawo dokonać zakupu dodatkowych ujęć z sesji do 60 dni po wykonaniu usługi wg cennika danego pakietu.
 9. W momencie dokonania rezerwacji sesji zgadzają się Państwo w pełni i akceptują koncepcję naszej pracy tj. sposób fotografowania, proces postprodukcji zdjęć oraz poczucie estetyki. Nie ma zatem możliwości dokonania reklamacji ujęć w oparciu o wyżej wymienione aspekty.
 10. W Internecie prosimy umieszczać wyłącznie te zdjęcia, które zostały specjalnie przygotowane do publikacji w sieci (o mniejszej rozdzielczości, opatrzone znakiem graficznym).
 11. Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, nie ma możliwości ingerencji w zdjęcie (np. zmiana na czarno-białe, nakładanie filtrów) przez Klienta.
 12. Wykupując sesję zdjęciową zgadzają się Państwo na ewentualne wykorzystanie przez nas zdjęć w celach promocyjnych. Mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody, czego można dokonać w formie ustnej w dniu sesji oraz przy odbiorze zdjęć bądź w każdej chwili za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej. W przypadku, gdy zdjęcia już zostały opublikowane zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zdjęć w ciągu 7 dni od wycofania zgody na publikację.